Rijgeschikt-aptitude

Het Koninklijk besluit van 23.03.1998 betreffende het rijbewijs legt een medisch onderzoek op voor de bestuurders van bepaalde voertuigen.

Veelgestelde vragen:

Waarom een medisch onderzoek?
Wat is een rijgeschiktheidsattest?
Hoe lang is een rijgeschiktheidsattest geldig?
Hoe wordt het rijgeschiktheidsattest overgenomen op het rijbewijs?
Moeten de voorwaarden op het rijgeschiktheidsattest (en op het rijbewijs) worden opgevolgd?
Wat betekent het einde van de geldigheid van een rijgeschiktheidsattest?
Voor welke bestuurders is het rijgeschiktheidsattest verplicht?

Antwoorden:

Waarom een medisch onderzoek?
Het onderzoek moet vaststellen of de bestuurder voldoet aan de normen voorgeschreven in bijlage 6 voor de groep 2 (art. 42).

terug naar boven

Wat is een rijgeschiktheidsattest?
Het attest dat de arts opstelt is een rijgeschiktheidsattest (bijlage 6).

terug naar boven

Hoe lang is een rijgeschiktheidsattest geldig?
Het attest is in de regel vijf jaar geldig. Evenwel kan het attest afgegeven worden voor een kortere geldigheidsduur conform de minimumnormen inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid (artikel 44 bijlage 6). Chauffeurs van 67 jaar of ouder worden verwezen naar een arts van een medisch centrum van Medex. Raadpleeg www.medex.be voor meer info of neem contact op met het call center van Medex op het nummer 02/524 97 97.

terug naar boven

Hoe wordt het rijgeschiktheidsattest overgenomen op het rijbewijs?
Met het rijgeschiktheidsattest moet de bestuurder zich wenden tot het gemeentebestuur die een nieuw rijbewijs zal afleveren (Model Europese Gemeenschappen) waarop de geldigheidsdatum wordt aangebracht (art. 21, 17, 57 en 58).

terug naar boven

Moeten de voorwaarden op het rijgeschiktheidsattest (en op het rijbewijs) worden opgevolgd?
Op het rijgeschiktheidsattest kan de arts bepaalde voorwaarden opnemen. Het is dus noodzakelijk dat de bestuurder tijdens het rijden deze voorwaarden opvolgt.

terug naar boven

Wat betekent het einde van de geldigheid van een rijgeschiktheidsattest?
Wanneer de geldigheidsduur is verstreken vervalt eveneens de mogelijkheid om bepaalde voertuigen te besturen. Het rijden zonder rijgeschiktheidsattest wordt gelijkgesteld met rijden zonder geldig rijbewijs. Voor het verstrijken van de geldigheidsduur dient er dus tijdig een nieuw medisch onderzoek aangevraagd en uitgevoerd te worden. Wacht in geen geval tot de laatste weken of dagen vóór het verstrijken van de termijn waarop de verlenging kan gebeuren.

terug naar boven

Voor welke bestuurders is het rijgeschiktheidsattest verplicht?
 1. 1) De kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de categorie C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E.
 2. 2) De houders, van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie A, B of B+E of voor een gelijkwaardige categorie, wanneer ze beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 3, § 1 en zij een voertuig bestemd voor een van de hierna genoemde vervoersdiensten besturen (art. 43):
  • de diensten voor geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer, betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocar;
  • de taxidiensten;
  • de verhuurdiensten met chauffeur;
  • het vervoer van personen met ambulance;
  • het bezoldigde leerlingenvervoer;
  • de instructeurs van de rijscholen.

terug naar boven

Status

Even geduld...